Op onze ranch vinden wij het erg belangrijk dat een ieder veel plezier aan de paardensport beleeft en op een veilige en verantwoorde manier met de paarden en pony's omgaat. Daarom hebben wij onderstaande huisregels opgesteld. Ze gelden voor iedereen; dus voor publiek, ruiters en eigenaren van paarden en pony's.
 


Algemeen

 • Aanwijzingen van personeel en instructrices dienen door iedereen te worden opgevolgd.

 • Waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de eigenaar en/of instructrice.

 • Een ieder rijdt op eigen risico.

 • Tijdens het paardrijden worden de rijbaanregels (zie kopje ‘rijbaanregels’ hieronder) en de verkeersregels tijdens het buitenrijden in acht genomen.

 • Meld bijzonderheden die je aan je paard/pony ziet aan Susan, je instructrice of begeleiding

 • Bij onraad of een verwonding meteen bellen met Susan (06-49794957).

 • Meld gezondheidsklachten. Mocht iemand bepaalde (gezondheids)problemen hebben dan is het goed dat de begeleiding hiervan op de hoogte is zodat ze in geval van nood weten hoe te handelen.


Lessen

 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructrice of Susan. De instructrice deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.

 • Graag 30 minuten, maar uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.

 • Als je pony klaar is na je les, dien je hem zelf af te zadelen en te verzorgen.

 • Behalve de Susan, de instructrices en de ruiters, die aan de les deelnemen, mag niemand zich ongevraagd met de gang van zaken in de lessen mengen. Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen.

 • Het is verplicht om met een cap te rijden. (Een veiligheidshelm is voor de eerste keren eventueel te leen.)

 • Bij het rijden moeten alle ruiters passend schoeisel dragen: rijlaarzen, jodphurs of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.

 • Bij het rijden moeten de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels zitten.

 • Eet geen kauwgom of iets anders op het paard. Dit kan tijdens een onverwachte beweging in uw keel schieten

 • Rijd niet met grote uitstekende sieraden en zeer loszittende kleding, die kan flapperen.

 • Voor het opstijgen altijd controleren of het paard is aangesingeld.

 • Bij het opstijgen er op letten dat u het paard niet met de tenen in de buik prikt. Druk bij het opstijgen uw linkerknie tegen het zadel aan.

 • Valt er iemand van zijn paard, ga dan allemaal stilstaan.

 • Trek geen jas of trui uit op het paard, tenzij iemand hem goed vast heeft.

 • Na het rijden moet de mest uit de rijbaan worden verwijderd.

Rijbaanregels 

 • Op- en afstijgen moet gestructureerd gebeuren op de AC-lijn.

 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.

 • De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.

 • Combinaties mogen elkaar niet snijden tijdens het passeren. Geef elkaar de ruimte.

Op de ranch

 • Na betreden/verlaten van de ranch en weides alle poortjes sluiten (en eventueel op slot doen).

 • De stroomverbinding (schrikdraad) dient te allen tijde aan te staan, mits in overleg met Susan.

 • Graag emmers, borstels, halsters, hesjes etc. na gebruik opruimen! Als iets op is, geef een seintje of regel dat het er weer is voor degene na je. Laat eigen spullen niet slingeren. Ruim na gebruik altijd meteen eigen poetstas/-kist, zweep en cap op. Zorg dat deze voorzien zijn van de eigen naam.

 • In nabijheid van de paarden geen open schoenen, slippers of sandalen dragen. Dit kan ernstige verwondingen ten gevolge hebben.

 • Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is uiteraard niet toegestaan.

 • Zadels mogen nóóit op de grond gelegd worden.

 • Hang in de winter de staldekens correct weg en doe ze ook correct weer aan. Weet je dit niet, vraag dan om hulp, dit kan namelijk verwondingen ten gevolg hebben.

 • Zet een paard of pony nooit vast aan het hoofdstel!


Over paarden en pony’s

 • Een paard is een vluchtdier, als er iets onverwachts gebeurt gaat het eerst rennen en dan pas kijken!

 • Spreek een paard eerst aan voor je hem benadert. Een paard/pony houdt geen rekening met je, jij moet rekening met hem houden. Blijf naast een pony lopen als je hem begeleidt.

 • Zet het pony vast door middel van een veiligheidsknoop.

 • Opzadelen als een paard vaststaat: eerst het zadel en daarna pas het hoofdstel. Afzadelen andersom. Dit alles altijd vanaf de linkerkant.

 • Bij het in de wei zetten, doorlopen totdat je paard helemaal in de wei staat.

 • Probeer met hoevenkrabben en poetsen altijd naast het paard te gaan staan, nooit erachter! Ga niet op de grond of op de knieën zitten.

 • Ga altijd voor een paard langs, is dat niet mogelijk. laat weten dat je er bent en loop met een boog achterlangs.

 • Gil nooit als er iets gebeurt! Een paard raakt dan in paniek en maakt de situatie vaak veel erger!

Naar buiten

 • Bij het verlaten van het erf met een pony dient men een veiligheidshesje te dragen.

 • Lessers en leasers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen, als dit onder toeziend oog van Susan of begeleiding of ervaren ruiters gebeurt. Dit mag enkel zonder toezicht gebeuren indien hier nadrukkelijk afspraken met Susan over zijn gemaakt.

 • Personen jonger dan 18 jaar mogen niet zonder begeleiding:

  • Buitenrijden.

  • Pony's wegbrengen.

  • De Eindhovenseweg oversteken.

 • Alle ruiters van een groep die naar buiten gaan moeten minimaal in staat zijn zelfstandig te kunnen galopperen. Zij moeten worden begeleid door een ruiter die ervaren is.

 • De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden voor zover van toepassing.

 • Bij het rijden in het donker of schemer dient de ruiter de wettelijk verplichte verlichting te voeren, (rood licht naar achteren stralen en wit of geel licht naar voren). Het dragen van reflecterend materiaal aan paard en/of ruiter is vanuit de ranch verplicht.

 • Bij buitenritten met minder ervaren ruiters/kinderen is de aanwezigheid van een tweede ervaren ruiter gewenst, ter ondersteuning.