Disclaimer

 

Algemeen

Susans Ponyranch verleent u hierbij toegang tot www.susanponyranch.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door onszelf en derden zijn aangeleverd. Susans Ponyranch behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.  De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. 

Privacy
Op deze site worden foto's geplaatst die gemaakt zijn op onze ranch en evenementen. Staat u zelf op een foto en heeft u bezwaar dat deze geplaatst is, stuur dan even een mailtje. Wij zullen deze foto dan verwijderen of de persoon in kwestie onherkenbaar maken.

Informatie op de website
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten en geïnteresseerden.


Copyright en auteursrechten

Deze site, inclusief de gebruikte teksten en foto's,  geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle rechten van intellectuele eigendom van teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bij Marjolein Aarts Fotografie, Susans Ponyranch of de betreffende auteur van de werken. Het is niet toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy.  Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ons is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen of te kopiëren. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen (teksten, foto's) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marjolein Aarts Fotografie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Wilt u beeldmateriaal gebruiken voor welk doel dan ook, neem dan contact op via: info@marjoleinaarts.com


Contactgegevens:
Susans Ponyranch te Eindhoven
E: snijders.susan@gmail.com
KvK: 172720230000

Heeft u een vraag of opmerking? U kunt dan het contactformulier invullen. We zullen vervolgens zo snel mogelijk contact met u opnemen.